วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องปั่นไฟ อบต.ท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
จ้างต่อเติมศาลากลางบ้าน หฒู่ที่ 5 (กลุ่มบ้านศาลาใหม่) บ้านคลองหอย ต.ท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
จ้างเหมา่ตกแต่งรถขบวนพร้อมชุดการแสดงและเครื่องเสียง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
เหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน อบต.ท่าแยก
11  เม.ย. 2561
ดอกไม้ พวงมาลัย สำหรับโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแห่พระพุทธรูปเจ้าพ่อหนองเตีึยน ประจำปี 2561
11  เม.ย. 2561
จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่สำหรับโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นแห่พระพุทธรูปเจ้าพ่อหนองเตียน ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ประจำตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง