วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกมส์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกมส์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และเครื่องเสียง สำหรับโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
ซื้อกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุบริการประชาชนสำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมและกรวยจราจร สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบ โดยมีปริมาตรลูกรัง 800 ลบ.ม. หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเขียว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยก กำหนดๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบ โดยมีปริมาตรลูกรัง 850 ลบ.ม. หมู่ที่ 1 บ้านป่าระกำ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าแยก กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง