วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงทางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านกิโลสาม ต.ท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.ท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงสนามเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 7937 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมไมค์ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างผนังรั้วกันดิน หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเขียว ต.ท่่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง