วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2562
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเสียง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดสถานที่และเครื่องเสียงสำหรับงานรัฐพิธี ตามโครงการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาห้องเก็บของและหลังคาอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาเต็นท์และเก้าอี้ โครงการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมตะแกรงเหล็กปิดฝาท่อระบายน้ำพร้อมทำท่อน้ำทิ้ง หมู่ที่ 4 บ้านหนองเตียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน (เพิ่มเติม) ปี 2561 บ้านคลองศรีเมือง ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายในโครงการไทยนิยมยั่งยืน (เพิ่มเติม) ปี 2561 หมู่ที่ 6 บ้านคลองศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างหอกระข่าว เสียงไร้สาย หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาโด ตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง