วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 7937 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างเหมาติดแถบสะท้อนแสงรถยนต์บรรทุก ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาการแสดงมวยไทย สำหรับโครงการสืบสานวัฒนธรรมมวยไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับโครงการสืบสานวัฒนธรรมลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดไฟประดับตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการสืบสานวัฒนธรรมลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำกระทงใหญ่ สำหรับโครงการสืบสานวัฒนธรรมลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมามหรสพสำหรับโครงการสืบสานวัฒนธรรมลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 817122 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อแผงโซล่าเซลสำหรับสูบน้ำระบบประปา พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง