วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2562
จ้างเหมาปูกระเบื้องสำนักงานศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมปั้มน้ำ อบต.ท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างรั้วคาบอยศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนเพื่อใช้สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันะ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ระหว่่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำหรับบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อกระบองไฟ กรวยจราจร และถ่านไฟฉาย สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำตรายาง (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง