องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th
 
 


  ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต.
  ปฏิทินการเลือกตั้ง 
9 มาตรการป้องกัน COVID-19
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553