องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

สภาพทางสังคม

สภาพสังคม

                     การศึกษา

  โรงเรียนประถมศึกษา                                                                                    9  แห่ง

  มัธยมศึกษาศึกษา                                                                                             2  แห่ง

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน                                                                      2  แห่ง

สถาบันและองค์การทางศาสนา

  วัด       (ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1,2,4,5,6,9,10,12,14 และ15)                   10  แห่ง

-  สำนักสงฆ์ (ตั้งอยู่ในหมู่ที่  8)                                                                         1   แห่ง

การสาธารณสุข

      สถานีอนามัยประจำตำบล         (ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4, 8,9 และหมู่ที่ 10)  4  แห่ง

         อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ  100

         สถานพยาบาลเอกชน                                                                                 1  แห่ง

         ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                                                                1  แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    -    สถานีตำรวจภูธรโคกอีหลง                                                                          1    แห่ง

                                     จุดตรวจประจำตำบลบ้านคลองผักขม                                                         1  แห่ง