องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 117 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 24 พ.ย. 2564 ]3
2 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]24
3 ภาพถ่ายดำเนินโครงการไฟฟ้ารายทางนำแสงสว่างสู่ชุมชน [ 30 ก.ย. 2564 ]6
4 สรุปผลการดำเนินงาน [ 30 ก.ย. 2564 ]8
5 จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]36
6 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยกร่วมส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน [ 3 ส.ค. 2564 ]42
7 จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]42
8 ประกาศขยายเวลารับชำระภาษีประจำปี 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]40
9 กำหนดการชำระภาษี ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]39
10 จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]30
11 ประกาศขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]31
12 จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]33
13 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 มี.ค. 2564 ]39
14 ลานกีฬาในตำบลท่าแยก ปี 2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]34
15 จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]31
16 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]35
17 ขยายเวลาให้บริการนอกเวลาราชการ(ช่วงพักเที่ยง) [ 20 ม.ค. 2564 ]31
18 แผนภูมิยุทธศาสตร์ด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง) [ 19 ม.ค. 2564 ]5
19 โครงการไฟฟ้ารายทางนำแสงสว่างสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]5
20 จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]30
 
หน้า 1|2|3|4|5|6