องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนฟุตซอลตำบลท่าแยก

    รายละเอียดข่าว

1.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง เยาวชน และประชาชน ในตำบลท่าแยก มีความสามัคคี
2.เพื่อพัฒนา เยาวชน และประชาชน ให้มีคุณภาพทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ
3.เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย สุขภาพเเข็งแรง ตามนโยบายของรัฐบาล
4.เพื่อให้เกิดความสามัคคีและการประสานงานที่ดีของหน่วยงานต่างๆ ชุมชน ภายในตำบล
5.เพื่อสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างประชาชนในตำบลท่าแยกให้แนบแน่นยิ่งขึ้น
6.เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และชุมชนห่างไกลยาเสพติด
#ผลสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ดีมาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก ยินดีเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับหน่วยงานที่สนใจมาศึกษาดูงานได้    เอกสารประกอบ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนฟุตซอลตำบลท่าแยก
 
รูป
รูป
รูป
รูป
รูป
รูป
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2561