องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th
 
 
  ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง[วันที่ 2021-11-02][ผู้อ่าน 11]
 
  คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต.[วันที่ 2021-10-06][ผู้อ่าน 20]
 
  ปฏิทินการเลือกตั้ง[วันที่ 2021-10-06][ผู้อ่าน 21]
 
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ...[วันที่ 2021-10-06][ผู้อ่าน 15]
 
  การดำเนินโครงการไฟฟ้ารายทางนำแสงสว่างสู่ชุมชน ประจ...[วันที่ 2021-06-24][ผู้อ่าน 8]
 
  บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน[วันที่ 2021-04-07][ผู้อ่าน 87]
 
  การดำเนินโครงการไฟฟ้ารายทางนำแสงสว่างสู่ชุมชน ประจ...[วันที่ 2021-01-12][ผู้อ่าน 9]
 
  รงณรงค์การประหยัดไฟฟ้า[วันที่ 2021-01-12][ผู้อ่าน 5]
 
  แผ่นพับการดำเนินโครงการไฟฟ้ารายทางนำแสงสว่างสู่ชุม...[วันที่ 2021-01-11][ผู้อ่าน 6]
 
  ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2564[วันที่ 2021-01-04][ผู้อ่าน 135]
 
  ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564[วันที่ 2021-01-04][ผู้อ่าน 127]
 
  ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดิน...[วันที่ 2020-12-22][ผู้อ่าน 30]
 
  การดำเนินโครงการไฟฟ้ารายทางนำแสงสว่างสู่ชุมชน ประจ...[วันที่ 2020-12-10][ผู้อ่าน 7]
 
  ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถ...[วันที่ 2020-08-31][ผู้อ่าน 28]
 
  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้...[วันที่ 2020-06-10][ผู้อ่าน 26]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก [วันที่ 2020-06-01][ผู้อ่าน 131]
 
  หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม[วันที่ 2020-06-01][ผู้อ่าน 154]
 
  โครงการแพทย์แผนไทย เดือน มีนาคม 2562[วันที่ 2019-03-19][ผู้อ่าน 154]
 
  โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจมะเร็ง เดือน กุมภาพันธ์ 256...[วันที่ 2019-02-13][ผู้อ่าน 107]
 
  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เดือน มกราคม 2562[วันที่ 2019-01-15][ผู้อ่าน 111]
 
  โครงการส่งเสริมการใช้กระเป๋าผ้าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ...[วันที่ 2018-11-26][ผู้อ่าน 111]
 
  โครงการคัดกรองความเสี่ยง เดือนตุลาคม 2561[วันที่ 2018-10-10][ผู้อ่าน 125]
 
  แนวทางปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทด...[วันที่ 2017-11-16][ผู้อ่าน 65]
 
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560[วันที่ 2017-10-30][ผู้อ่าน 55]
 

หน้า 1|2