องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่
ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน
(เว้นวันหยุดราชการ)

ผู้สูงอายุ (จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ)
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ประเภทออมทรัย์ (กรณีโอนเข้าบัญชี)

คนพิการ (จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ)
1. บัตรประจำตัวคนพิการ 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
3. สำเนาบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ประเภทออมทรัย์ (กรณีโอนเข้าบัญชี)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โทร. 037 - 244506

หมายเหตุ : ผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2500 – 30 กันยายน 2501 
หรือผู้สูงอายุ/พิการที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก

      เอกสารประกอบ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2560