องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th
 
 


ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ธ.ค. 2564