องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

ส่วนการศึกษา

นางสาวภนิษา  นิกุลรัมย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการรักษาราชการ
หัวหน้ากองการศึกษา
นางสมจิตร์  หอมกลิ่น นางสาวภนิษา  นิกุลรัมย์ นางสาวสุภาพร  อยู่เจริญ
ครู
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ครู
 
นางสาวกุลกัลยา  เวียงจันทร์

 นางสาวดวงมณี  พานทอง

 นางสาวสุกัญญา  เจิ้นสว่าง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

 นางสาวปาลิตา  มัฐผา
 นางสาวอรสา  ชัยเจริญ
 นางสาววนิชชา  ปลื้มมะลัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

 นางจำเนียร  อินทร์จันดา

นางสาวทัศนีย์  บุญหล่อ

สุพิชฌาย์  โพธิ์แดง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

  นายพุธชงค์  ตะเภาพงษ์
 
   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก