องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]19
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ส.ค. 2558 ]21
3 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 3 ส.ค. 2558 ]20
4 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ส.ค. 2558 ]20
5 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 3 ส.ค. 2558 ]19
6 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ส.ค. 2558 ]19
7 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 3 ส.ค. 2558 ]19
8 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]19
9 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 3 ส.ค. 2558 ]20
10 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 3 ส.ค. 2558 ]19
11 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 3 ส.ค. 2558 ]20
12 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 3 ส.ค. 2558 ]19
13 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 3 ส.ค. 2558 ]19
14 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 3 ส.ค. 2558 ]19
15 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 3 ส.ค. 2558 ]19
16 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 3 ส.ค. 2558 ]20
17 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 3 ส.ค. 2558 ]19
18 การแจ้งขุดดิน [ 3 ส.ค. 2558 ]21
19 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 3 ส.ค. 2558 ]19
20 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 3 ส.ค. 2558 ]21
 
หน้า 1|2