องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

หัวหน้าส่วนราชการ

นายพรรษา เบญจมานุกร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- ว่าง -
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวจิราภรณ์  เจนดง
นางฉัตรชดาพร เงินทอง
นายสำรวย  แม่นปืน

หัวหน้าสำนักงานปลัด

นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่างนางสาวภณิษา  นิกูลรัมย์

 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา