องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

คณะผู้บริหาร

นายชูชาติ   ดัดงาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายเสริม   จันทะพันธุ์

นายพิชิต  ตะเภาพงษ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายไพรวัลย์  เรืองสา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล