องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2564 เดือน ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]313
2 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 2 ธ.ค. 2563 ]312
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 [ 13 ต.ค. 2563 ]301
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเแอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก [ 14 ส.ค. 2562 ]321
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก [ 14 ส.ค. 2562 ]348
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านป่าระกำ ตำบลท่าแยก [ 9 ส.ค. 2562 ]316
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านคลองผักขม ตำบลท่าแยก [ 9 ส.ค. 2562 ]285
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 บ้านน้ำล้อม ตำบลท่าแยก [ 8 ส.ค. 2562 ]334
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตียน ตำบลท่าแยก [ 18 ก.ค. 2562 ]286
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเเล็กบ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก [ 15 ก.ค. 2562 ]282
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก ตำบลท่าแยก [ 15 ก.ค. 2562 ]292
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 บ้านน้อย ตำบลท่าแยก [ 15 ก.ค. 2562 ]289
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาย้ายหอถังประปา หมู่ที่ 8 บ้านคลองผักขม ตำบลท่าแยก [ 15 ก.ค. 2562 ]225
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดสระน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านคลองศรีเมือง ตำบลท่าแยก [ 4 ก.ค. 2562 ]272
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาต่อเติมศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 14 บ้านน้ำล้อม ตำบลท่าแยก [ 4 ก.ค. 2562 ]228
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมตะแกรงปิดฝาท่อระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 4 บ้านหนองเตียน ตำบลท่าแยก [ 14 มิ.ย. 2562 ]331
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเก็บของและหลังคาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก [ 14 มิ.ย. 2562 ]270
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านคลองผักขม ตำบลท่าแยก [ 5 มิ.ย. 2562 ]325
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 15 บ้านปางสีดา ตำบลท่าแยก [ 5 มิ.ย. 2562 ]319
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างห่อกระจายข่าว เสียงไร้สาย หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาโด ตำบลท่าแยก [ 5 มิ.ย. 2562 ]349
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำนบดิน หมู่ที่ 15 บ้านปางสีดา ตำบลท่าแยก [ 30 พ.ค. 2562 ]182
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาโด ตำบลท่าแยก [ 22 พ.ค. 2562 ]245
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเนินไฮ ตำบลท่าแยก [ 17 พ.ค. 2562 ]228
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเนินไฮ ตำบลท่าแยก [ 17 พ.ค. 2562 ]186
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมถังประปา หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแฝก ตำบลท่าแยก [ 16 พ.ค. 2562 ]178
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคลองศรีเมือง ตำบลท่าแยก [ 30 เม.ย. 2562 ]182
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคลองศรีเมือง ตำบลท่าแยก [ 30 เม.ย. 2562 ]186
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคลองศรีเมือง ตำบลท่าแยก [ 30 เม.ย. 2562 ]180
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคลองศรีเมือง ตำบลท่าแยก [ 30 เม.ย. 2562 ]192
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรารงระบายน้ำ หมู่ที่ 14 บ้านน้ำล้อม ตำบลท่าแยก [ 30 เม.ย. 2562 ]177
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองเตียน ตำบลท่าแยก [ 29 เม.ย. 2562 ]175
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านน้อย ตำบลท่าแยก [ 22 เม.ย. 2562 ]174
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวางท่อประปา หมู่ที่ 5 บ้านคลองหอย ตำบลท่าแยก [ 19 เม.ย. 2562 ]187
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านกิโลสาม ตำบลท่าแยก [ 19 เม.ย. 2562 ]186
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก [ 19 เม.ย. 2562 ]176
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านกิโลสาม ตำบลท่าแยก [ 19 เม.ย. 2562 ]172
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตกีฬา หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแฝก ตำบลท่าแยก [ 15 เม.ย. 2562 ]177
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านน้ำล้อม ตำบลท่าแยก [ 29 มี.ค. 2562 ]179
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแฝก ตำบลท่าแยก [ 18 มี.ค. 2562 ]181
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านท่ากะบาก ตำบลท่าแยก [ 18 มี.ค. 2562 ]174
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแฝก ตำบลท่าแยก [ 15 มี.ค. 2562 ]187
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแฝก ตำบลท่าแยก [ 15 มี.ค. 2562 ]245
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมลานคอนกรีตศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าแยก [ 13 มี.ค. 2562 ]222
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองผักขม ตำบลท่าแยก [ 28 ก.พ. 2562 ]186
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหอย ตำบลท่าแยก [ 21 ม.ค. 2562 ]265
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านหนองเตียน ตำบลท่าแยก [ 21 ม.ค. 2562 ]177
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่าระกำ ตำบลท่าแยก [ 18 ม.ค. 2562 ]228
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคาบอยศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าแยก [ 15 ม.ค. 2562 ]178
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปูกระเบื้องศูนย์การเรียนรู้ ตำบลท่าแยก [ 15 ม.ค. 2562 ]233
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ก่อสร้างถนนคอนกรีต-หมู่ที่1 [ 28 ธ.ค. 2561 ]193
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านหอย ตำบลท่าแยก [ 17 ธ.ค. 2561 ]224
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแฝก ตำบลท่าแยก [ 11 ธ.ค. 2561 ]352
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาโด ตำบลท่าแยก [ 6 ธ.ค. 2561 ]231
54 ประกาศรายงานสถานะการเงิน-ปีงบ-61 [ 30 พ.ย. 2561 ]236
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเทิดไท้ หมู่ที่ 5 บ้านคลองหอย ตำบลท่าแยก [ 27 พ.ย. 2561 ]387
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 15 บ้านปางสีดา ตำบลท่าแยก [ 26 พ.ย. 2561 ]222
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านคลองหอย ตำบลท่าแยก [ 26 พ.ย. 2561 ]190
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ก่อสร้างผนังกั้นดิน-หมู่ที่7 [ 7 ก.ย. 2561 ]240
59 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก เรื่อง จัดซื้อรถยนต์ [ 16 ส.ค. 2561 ]265
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารางระบายน้ำ-หมู่ที่13 [ 31 ก.ค. 2561 ]244
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ก่อสร้างลานคอนกรีต-หมู่ที่9 [ 30 เม.ย. 2561 ]172
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงศษลากลางบ้าน-หมู่ที่-2 [ 27 เม.ย. 2561 ]181
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ก่อสร้างถนนคอนกรีต-หมู่ที่11 [ 23 เม.ย. 2561 ]224
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ต่อเติมศาลากลางบ้าน-หมู่ที่5 [ 17 เม.ย. 2561 ]244
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ก่อสร้างรั้ว-ศพด.คลองน้ำเขียว [ 11 เม.ย. 2561 ]177
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ก่อสร้างถนนคอนกรีต-หมู่ที่10 [ 11 เม.ย. 2561 ]174
67 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านน้อย [ 2 เม.ย. 2561 ]225
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ก่อสร้างถนนคอนกรีต-หมู่ที่8 [ 2 เม.ย. 2561 ]175
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ปรับปรุงถนนลูกรัง-หมู่ที่11 [ 2 เม.ย. 2561 ]178
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ก่อสร้างถนนคอนกรีต-หมู่ที่15 [ 23 มี.ค. 2561 ]169
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำศูนย์การเรียนรู้ ตำบลท่าแยก [ 19 มี.ค. 2561 ]176
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ก่อสร้างถนนคอนกรีต-หมู่ที่13 [ 13 มี.ค. 2561 ]170
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ปรับปรุงลูกรัง-หมู่ที่12 [ 2 ก.พ. 2561 ]219
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ปรับปรุงถนนลูกรัง-หมู่ที่14 [ 3 ม.ค. 2561 ]182
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ปรับปรุงลูกรัง-หมู่ที่4 [ 14 ธ.ค. 2560 ]176
76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาโด ตำบลท่าแยก [ 24 ก.พ. 2560 ]241
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ [ 28 ก.ค. 2559 ]186
78 ทดสอบการทำงานข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง [ 30 ส.ค. 2555 ]188