องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 179 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 [ 3 ก.ค. 2566 ]16
2 ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) [ 28 มิ.ย. 2566 ]13
3 รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก [ 16 มิ.ย. 2566 ]25
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 พ.ค. 2566 ]57
5 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์) [ 8 พ.ค. 2566 ]37
6 การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภอวิชาการ ระดับปฎิบัติการ [ 8 พ.ค. 2566 ]23
7 ประกาศรผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ฯลฯ [ 5 พ.ค. 2566 ]22
8 ประกาศรรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 เม.ย. 2566 ]38
9 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 [ 3 เม.ย. 2566 ]24
10 ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก [ 30 มี.ค. 2566 ]19
11 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร [ 30 มี.ค. 2566 ]15
12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาฯ [ 30 มี.ค. 2566 ]16
13 แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 30 มี.ค. 2566 ]34
14 คำสั่งองค์การบริหารส่วนส่วนตำบลท่าแยก ที่ 163 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]22
15 โครงการคุณธรรมจริยธรรม [ 23 มี.ค. 2566 ]16
16 ช่องทางการเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 13 มี.ค. 2566 ]25
17 ประชาสัมธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์กา [ 28 ก.พ. 2566 ]22
18 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก ประกาศเจตจำนงการเมือง [ 14 ก.พ. 2566 ]22
19 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ภ.ด.ส.3-ปี-2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]19
20 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 2) [ 4 ม.ค. 2566 ]32
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9