องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 145 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 2) [ 4 ม.ค. 2566 ]4
2 ประกาศการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]2
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ [ 20 ธ.ค. 2565 ]1
4 แบบฟอร์มลงทะเบียน โครงการ ปั่นปันรักษ์ ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก [ 21 พ.ย. 2565 ]40
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]96
6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]6
7 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 3 ส.ค. 2565 ]113
8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสประจำปี2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]4
9 ประกาศ ขยายเขตการชำระภาษีปี 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]86
10 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปี 2565 [ 10 มิ.ย. 2565 ]99
11 จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 10 มิ.ย. 2565 ]131
12 ประกาศ อบต.ท่าแยก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 มิ.ย. 2565 ]155
13 ภูมิปัญญาชาวบ้าน 2565 [ 3 มิ.ย. 2565 ]87
14 แผ่นพับภูมิปัญญาชาวบ้าน 2565 [ 3 มิ.ย. 2565 ]80
15 นิตยสารการท่องเที่ยว 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]103
16 คำสั่งปิดใช้สนามชั่วคราว 2564 [ 8 มี.ค. 2565 ]81
17 แผ่นพับท่องเที่ยว 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]102
18 เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]202
19 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 [ 23 ธ.ค. 2564 ]230
20 จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]240
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8