องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 161 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 พ.ค. 2566 ]31
2 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์) [ 8 พ.ค. 2566 ]14
3 การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภอวิชาการ ระดับปฎิบัติการ [ 8 พ.ค. 2566 ]4
4 ประกาศรผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ฯลฯ [ 5 พ.ค. 2566 ]6
5 ประกาศรรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 เม.ย. 2566 ]17
6 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 [ 3 เม.ย. 2566 ]9
7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก [ 30 มี.ค. 2566 ]6
8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร [ 30 มี.ค. 2566 ]3
9 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาฯ [ 30 มี.ค. 2566 ]4
10 แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 30 มี.ค. 2566 ]15
11 คำสั่งองค์การบริหารส่วนส่วนตำบลท่าแยก ที่ 163 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]9
12 โครงการคุณธรรมจริยธรรม [ 23 มี.ค. 2566 ]3
13 ช่องทางการเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 13 มี.ค. 2566 ]13
14 ประชาสัมธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์กา [ 28 ก.พ. 2566 ]9
15 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก ประกาศเจตจำนงการเมือง [ 14 ก.พ. 2566 ]11
16 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ภ.ด.ส.3-ปี-2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]8
17 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 2) [ 4 ม.ค. 2566 ]18
18 ประกาศการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]17
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ [ 20 ธ.ค. 2565 ]11
20 แบบฟอร์มลงทะเบียน โครงการ ปั่นปันรักษ์ ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก [ 21 พ.ย. 2565 ]49
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9