องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านน้อย

    รายละเอียดข่าว

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ กว้าง 4 เมตร ยาว 2500 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบ โดยปกติลูกรัง 1500 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ( ปรากฏในแผนพัฒนาตำบลสี่ปี พ.ศ 2561-2561 ลำดับที่ 23 หน้าที่ 107 )    เอกสารประกอบ

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านน้อย
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ