องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำนบดิน หมู่ที่ 15 บ้านปางสีดา ตำบลท่าแยก [ 30 พ.ค. 2562 ]152
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาโด ตำบลท่าแยก [ 22 พ.ค. 2562 ]205
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเนินไฮ ตำบลท่าแยก [ 17 พ.ค. 2562 ]189
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเนินไฮ ตำบลท่าแยก [ 17 พ.ค. 2562 ]149
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมถังประปา หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแฝก ตำบลท่าแยก [ 16 พ.ค. 2562 ]142
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคลองศรีเมือง ตำบลท่าแยก [ 30 เม.ย. 2562 ]147
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคลองศรีเมือง ตำบลท่าแยก [ 30 เม.ย. 2562 ]151
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคลองศรีเมือง ตำบลท่าแยก [ 30 เม.ย. 2562 ]147
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคลองศรีเมือง ตำบลท่าแยก [ 30 เม.ย. 2562 ]157
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรารงระบายน้ำ หมู่ที่ 14 บ้านน้ำล้อม ตำบลท่าแยก [ 30 เม.ย. 2562 ]143
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองเตียน ตำบลท่าแยก [ 29 เม.ย. 2562 ]142
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านน้อย ตำบลท่าแยก [ 22 เม.ย. 2562 ]141
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวางท่อประปา หมู่ที่ 5 บ้านคลองหอย ตำบลท่าแยก [ 19 เม.ย. 2562 ]152
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านกิโลสาม ตำบลท่าแยก [ 19 เม.ย. 2562 ]148
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก [ 19 เม.ย. 2562 ]144
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านกิโลสาม ตำบลท่าแยก [ 19 เม.ย. 2562 ]140
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตกีฬา หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแฝก ตำบลท่าแยก [ 15 เม.ย. 2562 ]144
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านน้ำล้อม ตำบลท่าแยก [ 29 มี.ค. 2562 ]144
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแฝก ตำบลท่าแยก [ 18 มี.ค. 2562 ]150
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านท่ากะบาก ตำบลท่าแยก [ 18 มี.ค. 2562 ]139
 
|1หน้า 2|3|4