องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
ผลปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 11 เม.ย. 2566 ]47
2 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบเดือนเมษายน 2566) [ 11 เม.ย. 2566 ]40
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 5 เม.ย. 2566 ]45
4 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy [ 5 เม.ย. 2566 ]34
5 รายงานการอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]40
6 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 28 มี.ค. 2566 ]39
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 26 ธ.ค. 2565 ]42
8 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบเดือนตุลาคม 2565) [ 16 พ.ย. 2565 ]43