องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติ อบต.ท่าแยก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557 [ 24 พ.ค. 2565 ]84
2 ข้อบัญญัติ อบต.ท่าแยก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 [ 24 พ.ค. 2565 ]78
3 ข้อบัญญัติ อบต.ท่าแยก เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ.2560 [ 24 พ.ค. 2565 ]79
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ก.ย. 2564 ]112
5 ข้อบัญญัติประจำปี 2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]209
6 ข้อบัญญัติประจำปี 2563 [ 26 ก.ย. 2562 ]183
7 ข้อบัญญัติประจำปี 2562 [ 14 ก.ย. 2561 ]185
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 8 ก.ย. 2560 ]198
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 15 ก.ย. 2559 ]241
10 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 3 ก.ย. 2558 ]225
11 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 3 ก.ย. 2558 ]236