องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 ก.ย. 2565 ]10
2 ข้อบัญญัติ อบต.ท่าแยก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557 [ 24 พ.ค. 2565 ]96
3 ข้อบัญญัติ อบต.ท่าแยก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 [ 24 พ.ค. 2565 ]87
4 ข้อบัญญัติ อบต.ท่าแยก เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ.2560 [ 24 พ.ค. 2565 ]87
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ก.ย. 2564 ]120
6 ข้อบัญญัติประจำปี 2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]214
7 ข้อบัญญัติประจำปี 2563 [ 26 ก.ย. 2562 ]187
8 ข้อบัญญัติประจำปี 2562 [ 14 ก.ย. 2561 ]194
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 8 ก.ย. 2560 ]206
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 15 ก.ย. 2559 ]259
11 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 3 ก.ย. 2558 ]244
12 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 3 ก.ย. 2558 ]254