องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

 อุทยานแห่งชาติปางสีดา