องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
 


ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง


https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/?fbclid=IwAR3Q0MmdctZD4peA5aXKeaXO_5fddSLCKYOnNSNFTQl-FLcDjpua0m0KVa8

2022-08-11
2021-12-15
2021-11-02
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-06-24
2021-04-07
2021-01-12
2021-01-12