องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
 


ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น(ส.อบต.)หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.)


ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น(ส.อบต.)หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.)

ในระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก

2023-03-20
2022-08-11
2022-02-28
2021-12-15
2021-11-02
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-06-24
2021-04-07