อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก [ 1 พ.ย. 2566 ]
....................................................................................
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 9 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 [ 4 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 [ 3 ก.ค. 2566 ]
....................................................................................