วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2565
จ้างเหมาวางท่อประปาพีวีซี หมู่ที่ 5 บ้านคลองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างเหมาต่อเติมศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 14 บ้านน้ำล้อม ต.ท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลท่าแยก ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลท่าแยก ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเขียว ต.ท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างเหมาย้ายถังประปา หมู่ที่ 8 บ้านคลองผักขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง