องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


  แนวทางปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 กรณีมีผู้ประสบภัยเพียงครอบครัวเดียว
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560
  โครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ 
ภาพมุมสูง การซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพิธีถวาย
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก
ดีมาก
ดี
ต้องปรับปรุง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553